Vigtig information

Fysiurgisk massage

v/ Lars Manfeld Andersen

Læge- & Fysioterapeuteksam. massør 

Ring mellem 9-19: 21 20 19 78

(Læg besked hvis der ikke svares)

Mail: lars@massage-fys.dk

Levator scapulae

Trapezius

Quadriceps femoris

Subscapularis

Piriformis

Tibialis anterior

Deltoideus

Triceps brachii

Rhomboideus

Supraspinatus

Gastrocnemeus

Teres major

Pectoralis minor

Tensor fasciae latae

Gluteus maximus

Brachioradialis

Sartorius

Serratus anterior

Tractus iliotibialis


Vigtig information


Massage skal gerne være en afslappende og smertelindrende oplevelse, men i en række tilfælde kan det have den modsatte effekt, hvorfor det er vigtigt at oplyse mig om tilstande, som kan have en negativ effekt, eller som kan forvolde direkte skade.

Herunder beskrives en række tilstande, som kan kræve en godkendelse fra din egen læge, eller som kan forhindre massage på et specifikt sted, eller at massagen i det hele taget påbegyndes.


Smertestillende medicin

Hvis du har taget smertestillende medicin, vil din smertetærskel være flyttet, og dermed kan jeg i værste fald beskadige muskelvæv, da du med medicinen har flyttet din sædvanlige smertegrænse. Generelt er det bedst at undlade at tage smertestillende medicin 4-6 timer før behandling. Hvis det ikke kan undgåes, bør du holde dig til håndkøbsmedicin, og det er vigtigt at du oplyser, hvilken smertestillende medicin du har taget, samt hvornår du senest har taget medicinen.


Rygproblemer - diskusproblemer

Hovedparten af problemer der opleves i ryggen, er muskulære. Du skal dog altid være opmærksom på smerter som stråler ud i arme eller ben; stråler smerterne ud over 2 led (eksempelvis fra ryg og under hofteled OG knæled) kan det være tegn på at du har en utæt bruskskive i rygsøjlen, og bør således søge din egen læge for afklaring af dette. Det betyder dog ikke, at du ikke kan få massage, men du skal blot have klarlagt, om du har en tilstand i din ryg(søjle) som skal behandles.


Ledsygdomme

Har du leddegigt eller en anden gigtsygdom med akut inflammation (varme, hævelse, rødme, smerte, stivhed af et eller flere led) må du ikke modtage massage, da det kan forstærke inflammationen. Du kan dog have stor glæde af massage i de ikke-akutte stadier, og i de områder der ikke er angrebet af sygdommen. Konsultér din læge inden du påbegynder behandling.


Kredsløbssygdomme herunder diabetes og sukkersyge

Har du sukkersyge eller diabetes og i denne forbindelse dårligt kredsløb med nedsat føle- og smertesans, skal du have en godkendelse fra din læge, inden du modtager behandling.

Du må ikke modtage massagebehandling hvis du har kunstige blodkar, betændte åreknuder/årebetændelse eller blødersygdom (von Willebrands sygdom).

Konsultér altid din egen læge inden du modtager massagebehandling, hvis du har haft en blodprop, har et generelt forhøjet blodtryk, eller hvis du har en hjertesygdom.


Kræft

Få altid en godkendelse fra din egen læge inden massagebehandling, hvis du er kræftpatient.

(Sørg desuden altid for at blive undersøgt af egen læge, hvis du har en uidentificeret knude eller hævelse.)


Hudsygdomme

Har du en svampeinfektion eller en smitsom hudssygdom, kan det angrebne område ikke masseres.

Der anvendes massageolie (primært mandelolie) til de fleste behandlinger, så hvis du har kendskab til, eller mistanke om, at du kan få en allergisk reaktion, så oplys dette inden behandlingen påbegyndes.


Infektioner og sygdom iøvrigt

Hvis du har influenza eller anden sygdom med høj feber, må massagen vente til du er blevet rask.


Akutte skader

Har du en frisk skade - dvs. mindre end 48 timer gammel - kan massagebehandling ikke påbegyndes. Hvis du har fået en skade, skal du indenfor 24 timer kontakte skadestuen, hvis du har mistanke om brud på knogle, sene, muskel eller ledbånd. Hvis skaden er mere end 24 timer gammel, skal du kontakte din egen læge. Mit arbejde på en skade kan påbegyndes 2-3 dage efter skadens opståen, dog ikke hvis der er tale om knoglebrud, overrivning af ledbånd, muskel eller sene, eller der et åbent sår i det område der skal behandles. Er der tale om en fibersprængning eller en forvridning, kan mit arbejde dog begynde efter 2-3 dage - læs mere herom under skadesbehandling


Graviditet

Massage under graviditeten er for de fleste en rigtig god oplevelse, og hvis du ikke har/har haft komplikationer under graviditeten, skal du blot oplyse at du er gravid, så jeg kan tage de nødvendige forholdsregler i denne forbindelse.Efter behandling

Det er først og fremmest vigtigt at drikke rigeligt med væske (vand) efter endt behandling. Massagen fjerner væske og affaldsstoffer fra vævet, og dette kan farve urinen mørk. Du vil med stor sandsynlighed også mærke en træthed i kroppen, dels som naturlig følge af massagen, og dels fordi der kræves en del ekstra arbejde af kroppen, at skille sig af med de affaldsstoffer der er blevet løsnet. Du kan desuden opleve hovedpine, særligt ved massage af øvre ryg og nakke - dette kan være et tegn på at spændinger i området er løsnet. Det kan dog også være et tegn på at du har været anspændt, så derfor hører jeg gerne om en eventuel hovedpine, ved en eventuel efterfølgende behandling.

Er du i tvivl om en efterreaktion du oplever er normal, er du natuligvis velkommen til at give mig et ring.(Der tilbydes ikke behandling til alkohol- og/eller stofpåvirkede personer)

Copyright © All Rights Reserved

2012-2019 - www.massage-fys.dk