Forside

Fysiurgisk massage

v/ Lars Manfeld Andersen

Læge- & Fysioterapeuteksam. massør 

Ring mellem 9-19: 21 20 19 78

(Læg besked hvis der ikke svares)

Mail: lars@massage-fys.dk

Levator scapulae

Trapezius

Quadriceps femoris

Subscapularis

Piriformis

Tibialis anterior

Deltoideus

Triceps brachii

Rhomboideus

Supraspinatus

Gastrocnemeus

Teres major

Pectoralis minor

Tensor fasciae latae

Gluteus maximus

Brachioradialis

Sartorius

Serratus anterior

Tractus iliotibialis


Fysiurgisk massage, sports- & idrætsmassage, helkropsmassage, behandling af specifikke skader, helsemassage, ansigtsmassage.


Massagebehandling tilbydes af professionel massør. Uanset hvad dit muskulære problem måtte være, kan du være sikker på at jeg vil yde mit bedste for at forbedre din tilstand.

Jeg lægger stor vægt på at bruge den fornødne tid på de specifikke muskelgrupper jeg arbejder på. Således har du en sikkerhed for, at det nødvendige arbejde bliver gjort på en specifik opspændt muskel eller muskelgruppe, og du vil derfor være sikker på at muskulaturen bliver løsnet optimalt.


Jeg har valgt at fokusere på 3 massageformer, som jeg kort vil redegøre for her:


  1. Fysiurgisk massage - Gives ved specifikke problemer, som kan være ekstremt smertefulde og som til tider nærmest føles invaliderende. Massageformen er meget målrettet og specifik mod én opspændt muskelgruppe. Der bliver masseret helt ned i de dybtliggende muskler, og der bliver brugt lang tid på de muskler som vil være spændt hårdt/ekstremt hårdt op. Den fysiurgiske massage er således mere behandlende, og kan således være tiltænkt kun en side af kroppen - eksempelvis en opspændt skulder. Der kan dog suppleres med sportsmassage i den modsatte side, da det oftest er mest behageligt at få 2 sider behandlet.
  2. Sportsmassage - eller idrætsmassage - massageformen er i princippet den samme som den fysiurgiske massage. Forskellen er at sportsmassage hos mig klassificeres som massagen til træt og øm muskulatur. Dvs. at der stadig masseres helt ned i den dybtliggende muskulatur, men der er ikke behov for at blive helt så længe på en muskel som i den fysiurgiske massage, da der ikke er så hårdt/ekstremt hårdt opspændt muskulatur.  Man kan dog støde på hårdt opspændt muskulatur under sportsmassagen, og der kan da vurderes om der skal bruges ekstra tid på netop denne problematik.
  3. Helsemassage - Dette er ren velværemassage, hvor der primært bliver lagt vægt på afstressning og nydelse. Arbejdet foregår primært i de øvre muskellag, men det kan aftales forinden eller under behandlingen, og der skal arbejdes med dybereliggende muskulatur, hvis jeg skulle støde på opspændt muskulatur undervejs.


Udover de nævnte massageformer, tilbyder jeg skadesbehandling og hjælp til genoptræning.


Massage i dag har mange forskellige "fornavne", men dækker i større eller mindre grad over samme ønskede effektopnåelse:


  • Smidiggørelse - Muskler, sener og ledbånd smidiggøres af massage, og eventuelt arvæv eller sammenvokset væv løsnes, og funktionen i musklen normaliseres.
  • Udspænding - Hvis du eksempelvis strækker ud efter en løbetur, kan du kun strække en muskel i musklens længderetning. Med massage kan muskelvævet strækkes i flere retninger, og de spændinger du ikke kan fjerne med almindelige strækøvelser, kan fjernes vha. massage.
  • Kredsløbsstimulation og pumpeeffekt - Venepumpen er musklernes måde at hjælpe blodet tilbage til hjertet fra arme og ben. Det sker ved at musklerne trykker på venerne, og dermed presser blodet tilbage mod hjertet. Massagen hjælper venepumpen i sit arbejde, og således stimuleres kredsløbet, så vævet får øget blodcirkulation og dermed friske forsyninger af ilt og næringsstoffer. Samtidig ledes affaldsstoffer mere effektivt væk fra vævet.
  • Smertelindring - Hvis du har opspændt muskulatur, vil der sædvanligvis være en større eller mindre grad af smerte i denne forbindelse. Med massage vil smerterne aftage, i takt med at musklen afslappes.
  • Generel afslapning - Massagebehandlingens ovenstående effekter giver en generel afslapning i kroppen. Det er en glæde som mange ikke giver sig selv i dag, men som kroppen har brug for, som værn mod stress, førdøjelses- og søvnproblemer.Jeg tilbyder behandling på min egen behandleradresse i Kastrup. (Se kontaktoplysninger)

Derudover tilbyder jeg min assistance ved sportsstævner af enhver art, både som massør og som akutskade-behandler.


Copyright © All Rights Reserved

2012-2019 - www.massage-fys.dk